Opvoeder neem oudiovisuele klaslesse op
Gebruik Scriblr Educator – 'n mobiele onderrig- & opname-hulpmiddel
Verbeter ouerbetrokkenheid met skoolwerk
  Besigtig lesse
  oor & oor
Tablette is opsioneel vir leerders
Kommunikeer met ouers en leerders
Lesse, huiswerk & toetse word op die tydlyn vertoon
Toetse word
outomaties gemerk
Wees meer kreatief
Behou leerders se aandag
Verdeel die werkslading
Onderwyser se kennis-oordrag
gaan nooit verlore nie
Eenvoudig maar kragtige tydlyn
Haal gemisde lesse in
Huiswerk kan aanlyn ingegee word
Gemiddelde grootte van 5.5Mg
per 30 minute opname!
Verbeter punte
Besigtig lesse enige plek, enige tyd
op
Slimfone
Tablette
of Rekenaars
Huiswerk kan aanlyn ingehandig word
Haal misgeloopte werk in
Verhoogde ouerbetrokkenheid d.m.v. kennisgewings & toegang tot klaswerk
Kind se tydlyn is sigbaar vir ouers
  Lesse
  Klasopnames
  Lesopnames
  Huiswerk
  Toetse
  Te doen lys
  Boodskappe
Boekstaaf jou kind se vordering
Gee jou kind die beste moontlike toekoms
Doen jou deel
Klik hier om ons te kontak!
Bel of stuur ons ‘n epos nou…


ISO solved UK Ltd - Software to administer people, processes and communication